fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Państwa prawo do prywatności, X-DREAMpl, ul. Lipinka 12, 43-600 Jaworzno, wpisany do CEIDG, NIP: 6321842065 stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu internetowego pod adresem https://x-dream.pl, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest X-DREAMpl, ul. Lipinka 12, 43-600 Jaworzno, wpisany do CEIDG, NIP: 6321842065.
 

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: X-DREAMpl, ul. Lipinka 12, 43-600 Jaworzno, wpisany do CEIDG, NIP: 6321842065.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Wypełniając formularz, mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Państwa adres e-mail lub powiadomienia web psuh. W/w, wyrażona przez Państwa zgoda, może zostać w każdym momencie cofnięta.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, proszę przejść do naszej Polityki cookies.

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyrazili Państwo zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, ustalania Państwa preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i marketingowych.

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Państwu:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. prawo dostępu do Pana/i danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza Pana/i dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  7. prawo do przenoszenia Pana/i danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sklepu Pana/i danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/i przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sklep przesłał Pana/i dane do innego administratora. Sklep uczyni zadość Pana/i żądaniu jedynie w przypadku jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/i tylko co do tych danych, które Sklep przetwarza na podstawie umowy z Panem/nią lub na podstawie Pana/i zgody.


Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Proszę pamiętać, aby nie udostępniali Państwo publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Państwa wyłączną odpowiedzialność.

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Państwa do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązują się Państwo do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Serwisu, wyrażają Państwo automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdą Państwo w sekcji „Kontakt” naszego Serwisu.

 

Zainteresowany?
My już nie możemy doczekać się nowego wyzwania


Zapraszamy do kontaktu